• 傅姓女宝宝起名_姓傅的女孩名字(满分/高分)

  投稿:Hickey 来源:起名网 2017-5-28 15:27:00

  导语傅姓女宝宝起名_姓傅的女孩名字(满分/高分),傅氏是一个多民族、多源流的古老姓氏群体,在当今中国姓氏排行榜上名列第五十三位,大约占全国人口的0.36%。傅姓人口的增长速度低于全国人口的增长速度,在全国的分布主要集中于湖南、安徽、四川、河南?#20154;?#30465;。那么傅姓女宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

  傅氏是一个多民族、多源流的古老姓氏群体,在当今中国姓氏排行榜上名列第五十三位,大约占全国人口的0.36%。傅姓人口的增长速度低于全国人口的增长速度,在全国的分布主要集中于湖南、安徽、四川、河南?#20154;?#30465;。那么傅姓女宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

  傅姓女宝宝起名大全(适合五行?#26448;?#30340;宝宝)

  • 傅烟芷
  • 傅痴梦
  • 傅虞花
  • 傅?#23478;?/li>
  • 傅榆桐
  • 傅琳娜
  • 傅琦淑
  • 傅琦清
  • 傅莉雅
  • 傅映嘉
  • 傅莉露
  • 傅柳惠
  • 傅熙芸
  • 傅柳菡
  • 傅琳桐
  • 傅兰芙
  • 傅红菡
  • 傅丽月
  • 傅筠纹
  • 傅薇语
  • 傅熙雅
  • 傅虞雅
  • 傅琪雅
  • 傅筠曦
  • 傅琦露
  • 傅榆茜
  • 傅丽绮
  • 傅香珺
  • 傅筠惠
  • 傅烟芙
  • 傅虹惠
  • 傅榆珺
  • 傅琳云
  • 傅莉媚
  • 傅微茜
  • 傅南菲
  • 傅荷晴
  • 傅琳珺
  • 傅盈梦
  • 傅虞芝
  • 傅芊梦
  • 傅煜雅
  • 傅琦珺
  • 傅楠雅
  • 傅莉雁
  • 傅琳淑
  • 傅琦茜
  • 傅柳华
  • 傅兰桂
  • 傅熙桐
  • 傅盈菲
  • 傅琪雯
  • 傅微芸
  • 傅柏媛
  • 傅琪涵
  • 傅柏嘉
  • 傅莉娜
  • 傅熙娟
  • 傅彦晴
  • 傅琴雯
  • 傅虞芷
  • 傅榆云
  • 傅榆惠
  • 傅兰娥
  • 傅筠芙
  • 傅莉纹
  • 傅香雅
  • 傅微雅
  • 傅玫雅
  • 傅筠云
  • 傅兰芸
  • 傅柏华
  • 傅柳媚
  • 傅柳茜
  • 傅盈菱
  • 傅琳芸
  • 傅琳芳
  • 傅荷曦
  • 傅彦菲
  • 傅兰芳
  • 傅柳珺
  • 傅琳茵
  • 傅柳清
  • 傅琪芙
  • 傅兰惠
  • 傅琦雅
  • 傅筠媛
  • 傅荷娜
  • 傅琳芙
  • 傅琦纹
  • 傅映珺
  • 傅兰雯
  • 傅琴珺
  • 傅盈雅
  • 傅薇华
  • 傅盈月
  • 傅榆芝
  • 傅熙茜
  • 傅盈菡
  • 傅琦芹
  • 傅琪珺
  • 傅柏茜
  • 傅兰芝
  • 傅微芙
  • 傅琳婷
  • 傅柳菲
  • 傅微娟
  • 傅柳雅
  • 傅柏菲
  • 傅莉曦
  • 傅荷涵
  • 傅玫茵
  • 傅熙雁
  • 傅南雁
  • 傅盈语
  • 傅琴桐
  • 傅彦婷
  • 傅柳菱
  • 傅筠茹
  • 傅烟芸
  • 傅莉芙
  • 傅柳茹
  • 傅彦茜
  • 傅映雅
  • 傅筠清
  • 傅琦娜
  • 傅彦珺
  • 傅芊茹
  • 傅柳茵
  • 傅莉媛
  • 傅莉桐
  • 傅映茹
  • 傅筠茜
  • 傅兰夏
  • 傅映菲
  • 傅琦云
  • 傅琦桐
  • 傅柏雯
  • 傅兰珺
  • 傅琦惠
  • 傅彦梦
  • 傅彦云
  • 傅琳凌
  • 傅虞桐
  • 傅烟茜
  • 傅琳芝
  • 傅柳淑
  • 傅榆桑
  • 傅柳婷
  • 傅芊华
  • 傅熙芙
  • 傅兰欢
  • 傅熙珺
  • 傅柏雅
  • 傅兰芷
  • 傅柏惠
  • 傅琴芙
  • 傅筠涵
  • 傅烟雅
  • 傅琪茹
  • 傅琦芙
  • 傅彦媛
  • 傅琴雅
  • 傅虞茜
  • 傅薇月
  • 傅薇萍
  • 傅柳雯
  • 傅柳普
  • 傅柳月
  • 傅琳雯
  • 傅盈珺
  • 傅虞芸
  • 傅香菱
  • 傅兰雁
  • 傅琳茹
  • 傅荷雅
  • 傅兰媛
  • 傅红茹
  • 傅筠雅
  • 傅蕾碧
  • 傅烟雅
  • 傅盈雁
  • 傅琳芷
  • 傅薇嘉
  • 傅琦娟
  • 傅柏晴
  • 傅熙芳
  • 傅琦桂
  • 傅兰云
  • 傅芊涵
  • 傅盈嘉
  • 傅筠桐
  • 傅琪惠
  • 傅盈茵
  • 傅筠凌
  • 傅柳嘉
  • 傅琳纹
  • 傅映梦
  • 傅琪芸
  • 傅梨芙

  傅姓女宝宝起名大全(适合五行喜火的宝宝)

  • 傅烟芷
  • 傅痴梦
  • 傅虞花
  • 傅琳娜
  • 傅映嘉
  • 傅虞岚
  • 傅烟曦
  • 傅怡晴
  • 傅丽月
  • 傅玥婷
  • 傅虞雅
  • 傅筠曦
  • 傅丽绮
  • 傅虞媛
  • 傅烟芙
  • 傅傲娜
  • 傅南菲
  • 傅煜婷
  • 傅荷晴
  • 傅烟凌
  • 傅虞芝
  • 傅煜雅
  • 傅柏媛
  • 傅映瑛
  • 傅莉娜
  • 傅彦晴
  • 傅虞芷
  • 傅丽嫣
  • 傅荷曦
  • 傅傲晴
  • 傅筠媛
  • 傅荷娜
  • 傅映珺
  • 傅南嫣
  • 傅幽绿
  • 傅琳婷
  • 傅虞翔
  • 傅莉曦
  • 傅南雁
  • 傅彦婷
  • 傅烟芸
  • 傅映雅
  • 傅琦娜
  • 傅虞玲
  • 傅莉媛
  • 傅映茹
  • 傅兰夏
  • 傅映菲
  • 傅琳凌
  • 傅虞桐
  • 傅烟茜
  • 傅柳婷
  • 傅南媛
  • 傅烟雅
  • 傅彦媛
  • 傅虞茜
  • 傅虞芸
  • 傅兰媛
  • 傅烟雅
  • 傅柏晴
  • 傅南岚
  • 傅筠凌
  • 傅映梦
  • 傅梨凌
  • 傅梨芙
  • 傅甜夏
  • 傅婕凌
  • 傅娅珍
  • 傅梨芳
  • 傅婕珍
  • 傅婉娜
  • 傅婕娜
  • 傅卿娜
  • 傅迎夏
  • 傅梨芷
  • 傅梅凌
  • 傅婉凌
  • 傅卿凌
  • 傅甜花
  • 傅若娜
  • 傅英娜
  • 傅梨夏
  • 傅梨芝
  • 傅若玲
  • 傅梨娟
  • 傅梨芸
  • 傅若凌
  • 傅迎娜
  • 傅曦萱
  • 傅蓝瑶
  • 傅琼瑶
  • 傅婉婷
  • 傅若媛
  • 傅彦瑾
  • 傅薇瑾
  • 傅梨茜
  • 傅英晴
  • 傅韵晓
  • 傅虹晓
  • 傅梨雅
  • 傅梨婷
  • 傅甜晴
  • 傅梨珺
  • 傅柏璇
  • 傅婉媛
  • 傅甜雅
  • 傅梨晴
  • 傅若婷
  • 傅艺晴
  • 傅梨茹
  • 傅梅迪
  • 傅映蓉
  • 傅映瑾
  • 傅梨茵
  • 傅怡瑾
  • 傅若晴
  • 傅婉晴
  • 傅婕媛
  • 傅梨媛
  • 傅樱晴
  • 傅丽璇
  • 傅梨翔
  • 傅柳瑾
  • 傅?#32724;?/li>
  • 傅卿晴
  • 傅南璇
  • 傅彦璇
  • 傅丹丽
  • 傅晴卿
  • 傅晴音
  • 傅月采
  • 傅晴婉
  • 傅茹南
  • 傅婷玥
  • 傅晴怡
  • 傅茜映
  • 傅月璐
  • 傅晴柳
  • 傅晴婕
  • 傅晴玥
  • 傅晴梅
  • 傅梨嘉
  • 傅婉裳
  • 傅梨菲
  • 傅梨艳
  • 傅甜绿
  • 傅梨语
  • 傅莉妮
  • 傅虞昕
  • 傅虞尔
  • 傅烟欣
  • 傅烟妮
  • 傅琳昕
  • 傅烟菡
  • 傅虞嫣
  • 傅虞宛
  • 傅虞菲
  • 傅筠妮
  • 傅虞语
  • 傅虞彤
  • 傅琪彤
  • 傅琦裳
  • 傅莉绿
  • 傅傲妮
  • 傅榆彤
  • 傅虞佳
  • 傅榆昕
  • 傅虞依
  • 傅虞瑛
  • 傅琪裳
  • 傅琦昊
  • 傅晴兰
  • 傅映莲
  • 傅柏璐
  • 傅南莲
  • 傅南檀
  • 傅彦璐
  • 傅芊黛
  • 傅茜瑶
  • 傅尔娅
  • 傅晴蝶
  • 傅茹瑶
  • 傅雅瑶
  • 傅珺瑶
  • 傅语甜
  • 傅媛萱
  • 傅晴瑶
  • 傅晴莹
  • 傅雁蝶
  • 傅丽玲
  • 傅韵夏
  • 傅丽芙
  • 傅琪煜
  • 傅琳烟
  • 傅韵娜
  • 傅烟楠
  • 傅语南
  • 傅虞荷
  • 傅琦煜
  • 傅琳煜

  傅姓女宝宝起名大全(适合五行喜土的宝宝)

  • 傅幽舒
  • 傅虞岚
  • 傅怡晴
  • 傅玥婷
  • 傅韵瑛
  • 傅姿瑛
  • 傅思瑛
  • 傅姿岚
  • 傅怡絮
  • 傅?#34425;?/li>
  • 傅柔翔
  • 傅幽嫣
  • 傅傲娜
  • 傅映瑛
  • 傅丽嫣
  • 傅傲晴
  • 傅?#30007;?/li>
  • 傅南嫣
  • 傅幽绿
  • 傅怡瑛
  • 傅虞翔
  • 傅秋嫣
  • 傅姿嫣
  • 傅傲岚
  • 傅秋岚
  • 傅春岚
  • 傅韵翠
  • 傅?#32724;?/li>
  • 傅怡岚
  • 傅姿翔
  • 傅怡嫦
  • 傅南岚
  • 傅歆岚
  • 傅春嫣
  • 傅娅珍
  • 傅婉娜
  • 傅迎夏
  • 傅婉凌
  • 傅迎素
  • 傅迎娜
  • 傅馨影
  • 傅?#20339;?/li>
  • 傅婉婷
  • 傅韵晓
  • 傅幽燕
  • 傅婉媛
  • 傅婉岚
  • 傅怡瑾
  • 傅婉晴
  • 傅婉舒
  • 傅婉絮
  • 傅梨翔
  • 傅?#32724;?/li>
  • 傅彩岚
  • 傅?#27663;?/li>
  • 傅舒婉
  • 傅岚婉
  • 傅翔柔
  • 傅岚悦
  • 傅晴音
  • 傅岚旋
  • 傅晴婉
  • 傅?#20843;?/li>
  • 傅岚玥
  • 傅婷玥
  • 傅岚怡
  • 傅晴怡
  • 傅翔姿
  • 傅翔珠
  • 傅舒娅
  • 傅晴玥
  • 傅娅艳
  • 傅玥羽
  • 傅思羽
  • 傅珠嫣
  • 傅婉裳
  • 傅紫嫣
  • 傅柔羽
  • 傅旋嫣
  • 傅彩嫣
  • 傅婉嫣
  • 傅梨艳
  • 傅幽羽
  • 傅紫瑛
  • 傅婉瑜
  • 傅迎嫣
  • 傅怡羽
  • 傅诗依
  • 傅虞嫣
  • 傅虞宛
  • 傅钰嫣
  • 傅傲妮
  • 傅诗嫣
  • 傅虞依
  • 傅虞瑛
  • 傅诗宛
  • 傅馨羽
  • 傅柔忆
  • 傅韵秀
  • 傅怡忆
  • 傅尔娅
  • 傅嫣婉
  • 傅?#28120;?/li>
  • 傅翔婵
  • 傅韵夏
  • 傅韵娜
  • 傅睿幽
  • 傅嫣丽
  • 傅怡曦
  • 傅韵素
  • 傅?#20185;?/li>
  • 傅睿怡
  • 傅睿音
  • 傅?#21150;?/li>
  • 傅岚钰
  • 傅岚虞
  • 傅虞燕
  • 傅亦瑶
  • 傅诗燕
  • 傅岚黛
  • 傅岚忆
  • 傅岚璐
  • 傅韵依
  • 傅韵昕
  • 傅?#22799;?/li>
  • 傅丽依

  傅姓女宝宝起名大全(适合五行喜金的宝宝)

  • 傅思华
  • 傅幽舒
  • 傅柔惠
  • 傅思萍
  • 傅姿瑛
  • 傅春翠
  • 傅思瑛
  • 傅姿岚
  • 傅怡絮
  • 傅?#34425;?/li>
  • 傅柔翔
  • 傅思睿
  • 傅姿絮
  • 傅诗雯
  • 傅思碧
  • 傅熙珊
  • 傅秋翠
  • 傅秋睿
  • 傅姿寒
  • 傅柔淑
  • 傅歆素
  • 傅盈瑜
  • 傅柔雯
  • 傅春淑
  • 傅诗欢
  • 傅思云
  • 傅秋惠
  • 傅香瑜
  • 傅思舒
  • 傅?#30007;?/li>
  • 傅诗露
  • 傅?#20010;?/li>
  • 傅柔幻
  • 傅秋碧
  • 傅姿瑜
  • 傅微倩
  • 傅秋嫣
  • 傅诗云
  • 傅香舒
  • 傅姿嫣
  • 傅?#24178;?/li>
  • 傅柔云
  • 傅春萍
  • 傅秋云
  • 傅秋岚
  • 傅诗宸
  • 傅诗素
  • 傅诗倩
  • 傅春岚
  • 傅秋华
  • 傅熙絮
  • 傅柔嫦
  • 傅春惠
  • 傅韵翠
  • 傅新惠
  • 傅思惠
  • 傅思幻
  • 傅?#32724;?/li>
  • 傅歆纹
  • 傅?#22025;?/li>
  • 傅熙宸
  • 傅姿睿
  • 傅姿翔
  • 傅怡嫦
  • 傅思絮
  • 傅姿媚
  • 傅思嫦
  • 傅思雯
  • 傅柔华
  • 傅熙倩
  • 傅歆岚
  • 傅盼翠
  • 傅春嫣
  • 傅诗淑
  • 傅雪宸
  • 傅旋倩
  • 傅彩纹
  • 傅雪珊
  • 傅彩宸
  • 傅?#20185;?/li>
  • 傅曼珊
  • 傅紫宸
  • 傅旋珊
  • 傅海宸
  • 傅紫真
  • 傅问珊
  • 傅彩珊
  • 傅迎素
  • 傅紫倩
  • 傅紫纹
  • 傅海珊
  • 傅旋纹
  • 傅馨影
  • 傅彩惠
  • 傅?#20339;?/li>
  • 傅曼舒
  • 傅思静
  • 傅姿静
  • 傅紫惠
  • 傅思润
  • 傅?#20204;?/li>
  • 傅珠惠
  • 傅紫超
  • 傅柔凝
  • 傅珠清
  • 傅紫舒
  • 傅紫丝
  • 傅紫寒
  • 傅紫雯
  • 傅柔霎
  • 傅思洁
  • 傅婉舒
  • 傅婉絮
  • 傅紫淑
  • 傅彩岚
  • 傅旋惠
  • 傅?#27663;?/li>
  • 傅紫云
  • 傅馨仙
  • 傅舒婉
  • 傅惠秋
  • 傅翔柔
  • 傅涵紫
  • 傅岚悦
  • 傅雯旋
  • 傅岚旋
  • 傅惠旋
  • 傅惠柔
  • 傅?#20843;?/li>
  • 傅涵思
  • 傅雯思
  • 傅舒姿
  • 傅惜雪
  • 傅寒紫
  • 傅云柔
  • 傅惠思
  • 傅涵姿
  • 傅翔姿
  • 傅涵珠
  • 傅淑柔
  • 傅翔珠
  • 傅舒娅
  • 傅惜海
  • 傅淑姿
  • 傅彩瑜
  • 傅紫翠
  • 傅旋睿
  • 傅紫翠
  • 傅思羽
  • 傅紫睿
  • 傅珠嫣
  • 傅雪翠
  • 傅珠瑜
  • 傅思冰
  • 傅紫嫣
  • 傅雪瑜
  • 傅柔羽
  • 傅旋嫣
  • 傅彩嫣
  • 傅珠华
  • 傅紫瑛
  • 傅婉瑜
  • 傅彩睿
  • 傅觅翠
  • 傅柔冰
  • 傅紫华
  • 傅曼瑜
  • 傅诗睿
  • 傅歆华
  • 傅熙瑜
  • 傅诗沁
  • 傅诗青
  • 傅诗明
  • 傅熙姗
  • 傅诗依
  • 傅新华
  • 傅歆瑜
  • 傅歆翠
  • 傅诗雨
  • 傅诗姗
  • 傅歆姗
  • 傅钰华
  • 傅钰嫣
  • 傅歆舞
  • 傅诗瑜
  • 傅诗碧
  • 傅诗华
  • 傅诗沐
  • 傅诗嫣
  • 傅歆佩
  • 傅歆沐
  • 傅靖儿
  • 傅铃华
  • 傅诗凤
  • 傅诗宛
  • 傅馨冰
  • 傅馨羽
  • 傅柔忆
  • 傅柔霜
  • 傅思霜

  傅姓女宝宝起名大全(适合五行喜水的宝宝)

  • 傅思华
  • 傅琦淑
  • 傅琦清
  • 傅柔惠
  • 傅莉露
  • 傅柳惠
  • 傅盈凤
  • 傅熙芸
  • 傅思萍
  • 傅红菡
  • 傅筠纹
  • 傅熙雅
  • 傅琦露
  • 傅香珺
  • 傅筠惠
  • 傅香涵
  • 傅虹惠
  • 傅玫华
  • 傅琳云
  • 傅诗雯
  • 傅莉媚
  • 傅思碧
  • 傅熙珊
  • 傅微茜
  • 傅熙露
  • 傅盈梦
  • 傅微涵
  • 傅琳淑
  • 傅柳华
  • 傅熙桐
  • 傅熙惠
  • 傅盈幻
  • 傅盈菲
  • 傅琪雯
  • 傅微芸
  • 傅琪涵
  • 傅姿寒
  • 傅熙娟
  • 傅盈清
  • 傅琴雯
  • 傅榆云
  • 傅榆惠
  • 傅兰娥
  • 傅莉纹
  • 傅香雅
  • 傅微雅
  • 傅柔淑
  • 傅玫雅
  • 傅筠云
  • 傅柏华
  • 傅柳媚
  • 傅熙雯
  • 傅盈瑜
  • 傅柔雯
  • 傅盈菱
  • 傅春淑
  • 傅诗欢
  • 傅思云
  • 傅秋惠
  • 傅柳清
  • 傅红惠
  • 傅香瑜
  • 傅兰惠
  • 傅琦纹
  • 傅兰雯
  • 傅玫惠
  • 傅盈涵
  • 傅盈雅
  • 傅薇华
  • 傅盈月
  • 傅微雯
  • 傅熙茜
  • 傅盈菡
  • 傅诗露
  • 傅?#20010;?/li>
  • 傅柔幻
  • 傅秋碧
  • 傅微芙
  • 傅微娟
  • 傅微倩
  • 傅荷涵
  • 傅玫茵
  • 傅熙雁
  • 傅盈语
  • 傅诗云
  • 傅香舒
  • 傅柔云
  • 傅筠清
  • 傅春萍
  • 傅秋云
  • 傅琦云
  • 傅柏雯
  • 傅琦惠
  • 傅秋华
  • 傅彦云
  • 傅柳淑
  • 傅熙絮
  • 傅芊华
  • 傅熙芙
  • 傅兰欢
  • 傅熙珺
  • 傅盈云
  • 傅柏惠
  • 傅春惠
  • 傅筠涵
  • 傅新惠
  • 傅思惠
  • 傅薇萍
  • 傅思幻
  • 傅柳雯
  • 傅歆纹
  • 傅柳普
  • 傅香华
  • 傅琳雯
  • 傅?#22025;?/li>
  • 傅盈珺
  • 傅香菱
  • 傅熙云
  • 傅熙宸
  • 傅香鸣
  • 傅红茹
  • 傅熙雯
  • 傅蕾碧
  • 傅盈雁
  • 傅姿媚
  • 傅熙芳
  • 傅兰云
  • 傅芊涵
  • 傅盈嘉
  • 傅思雯
  • 傅柔华
  • 傅琪惠
  • 傅熙倩
  • 傅盈茵
  • 傅盈雯
  • 傅盼翠
  • 傅琳纹
  • 傅诗淑
  • 傅海纹
  • 傅雪宸
  • 傅曼芙
  • 傅曼桐
  • 傅薇冰
  • 傅彩纹
  • 傅雪桑
  • 傅敏芳
  • 傅雪珊
  • 傅曼芸
  • 傅曼珊
  • 傅雪芳
  • 傅敏桐
  • 傅海桃
  • 傅海宸
  • 傅雪芙
  • 傅曼娥
  • 傅雪芷
  • 傅海芸
  • 傅雪芸
  • 傅曼倚
  • 傅曼芷
  • 傅曼芳
  • 傅海芙
  • 傅紫纹
  • 傅敏芸
  • 傅雪纹
  • 傅雪娟
  • 傅?#22025;?/li>
  • 傅海珊
  • 傅曼纹
  • 傅敏芝
  • 傅旋纹
  • 傅露莹
  • 傅蓝慕
  • 傅彩惠
  • 傅英淑
  • 傅盈洁
  • 傅曼茹
  • 傅若媚
  • 傅曼舒
  • 傅曼寒
  • 傅梅云
  • 傅雪珺
  • 傅曼雯
  • 傅曼雁
  • 傅敏惠
  • 傅曼雅
  • 傅雪淑
  • 傅艺涵
  • 傅敏涵
  • 傅海雅
  • 傅曼淑
  • 傅盈蓉
  • 傅紫惠
  • 傅敏茹
  • 傅思润
  • 傅若欢
  • 傅雪云
  • 傅?#20204;?/li>
  • 傅曼茜
  • 傅曼媚

  傅姓历史名人:

  傅山?#22909;?#28165;大学问家,字青主。他不但博通经?#20998;?#23376;?#22836;?#36947;之学,并兼工诗文、书画、金石、又精医学。其思想破儒家正统之见,开清代子学研究的风气。其著作?#23567;端?#32418;龛集》、《荀子评注》等,医学上?#23567;?#20613;青主女科》和《傅青主男科》等书。
  傅善祥:近代中国历史上第一位女状元。1853年,太平天国定都天京,不久开'女科',考中鼎甲第一名。是东王杨秀清政务上的得力助手。
  傅玄?#20309;?#26187;时哲学家、文学家,可算是傅姓族人有史以来最有学问的名人。其学?#35797;?#21338;,精通单?#26705;?#20110;诗擅长乐府。在哲学上,把自然和人类历史都看作一种?#30475;?#30340;自然过程,批判了有神论的世界观
  和玄学空谈。
  傅宽?#27721;?#39640;祖时开国功臣。在楚汉战争时随韩信、曹?#32441;?#23450;齐地。汉高祖得?#29020;?#21518;曾定元功18人,傅宽列第9位。
  傅毅:东?#20309;?#23398;家。朝廷求贤不诚,士多隐居,遂作《七激》、《迪志》诗,讽世明志,后?#24509;?#20026;兰台今史,以?#21335;?#20110;朝廷。

  傅姓聚集地:

  迁徙分布
  傅姓形成于商朝都城殷,早期主要是在北方发?#29399;?#34893;。春秋时,郑国(都今河南新郑)有大夫傅瑕。秦汉之际有傅宽,从刘邦打?#29020;攏?#20197;功封阳陵?#30591;?#20854;后代有一支在今山东境发展。所以傅氏最早繁衍地是以我国西北地区的陕西、甘肃东部、宁夏等省为主。尔后,便东迁至河北、山东。西汉时傅氏已播迁至西北、西南地区。如西汉大司马傅喜为河内温(今河南温县)人,傅柔为浦江(今属浙江)人?#27426;?#27721;傅俊为襄城(今属河南)人,傅毅为扶风茂陵(今陕西兴平东北)人,傅燮为灵州(在今宁夏灵武县?#24120;?#20154;。西晋傅玄之子傅咸长子傅敷于?#20848;?#20043;乱时迁至会稽(今浙江绍兴),傅咸的后代还有一支自北地徙居清河(今属河北)。唐末,王潮、王审知入闽,有河南傅姓将佐随往,在福建?#24067;?#33853;户。北?#25991;?#24180;,又有邓州(今属河南)傅氏迁往福建泉州,此后繁衍昌盛。南?#25991;?#28165;河傅氏又有一支徙居福建上杭?#20113;?#20065;,后又分出广东?#22235;?#20613;氏等支派。明代,傅氏已遍布江南各省。清代,有部分满洲贵族改姓傅?#24187;?#31908;有傅氏移居台湾,进而又有徙居海外者。
  堂号
  '兴商堂':商武丁时刻想振兴?#32422;?#30340;国家,但缺乏贤人帮助。一天夜里,他梦到圣人来到他面前.这位圣人名说,治国的本领很大。于是武丁就画?#22235;?#22307;人的像,命许多人去找,结果在傅?#33402;?#21040;了一位泥水匠人,正在那里筑墙,他很像武丁梦中见到的人的模样。他就是傅说。请到朝廷,他果然帮助武丁振兴了商朝。是历史上的名宰相。
  傅姓也以'清河'位其堂号。


  上一条:许姓男宝宝起名_姓许的男孩名字(满分/高分)    下一条:傅姓男宝宝起名_姓傅的男孩名字(满分/高分)
  本文标题:傅姓女宝宝起名_姓傅的女孩名字(满分/高分)
  手机?#26790;?https://wap.xingyunba.com/waparticle_48794.html
  福建十一选五app下载